Over de NAFRAS

 


 

De doelstelling

De NAFRAS,  is een burger vereniging van zend- en luisteramateurs die dienen of hebben gediend bij de Koninklijke Luchtmacht of MLD. Als militair of burger.

Het doel van de NAFRAS is de onderlinge contacten te versterken, zowel nationaal als internationaal.

De contacten verlopen o.a. op alle voor amateur radio verkeer toegestane frequenties in de HF-VHF-UHF banden in alle modes. De NAFRAS is te werken op de volgende frequenties: 3.680MHz, 7.080MHz.
De uitzendingen vallen tussen ca. 10.00u en 12.00u of tussen 15.00u en 17.00u, dan wel tussen 20.00u en 22.00u lokale tijd.
 

Met onze clubcall PI4NAF hebben we elke week diverse rondes op 80/40 en 2 meter.

VOORLOPIG SCHEMA VAN DE RONDES VAN PI4NAF

 

Naam en Call operator:    QTH:                       Dag:               lokale tijd:     band/frequentie:

Harley PA2TIN                      Arnhem                  maandag      20.00 uur        40 meter band 7.080 MHz.

PI3UTR                                  Utrecht                   1e woensdag 20.00 uur        2 meter band 145.625 MHz.                           

           

Cees PB9CV                        ís-Hertogenbosch  2e woensdag 20.30 uur        2 meter 145.450 MHz.

Liesbeth PA3GKB                 Ijsselstein  3e, 4e ev 5e  woensdag  20.30 uur        2 meter 145.450 MHz.

Wim PA0WGV                      Geldrop                Vrijdag           19.00 uur        80 meter 3.680 MHz.

Bij te veel QRM wordt uitgeweken naar 3.750 MHz.

 

 

Dit is het voorlopige schema.

Er worden nog voor alle rondes extra operators gezocht.

U kan zich aanmelden bij het secretariaat.

e-mail: info@nafras.nl

 

 
  • Iedere 1e woensdag van de maand op PI3AMF 145.625 Mhz om 20.00 uur LT in Fm.
  • Iedere 2e woensdag van de maand via operator Cees PB9CV vanuit Den Bosch 145.450MHz.
  • Iedere 3e woensdag van de maand vanuit IJsselstein door Liesbeth PA3GKB 145.450Mhz om 20.30 uur LT in Fm.

  • 4e en eventueel 5e woensdag door wisselende operators vanuit hun eigen QTH, Eveneens op 145.450MHZ om 20.30u lokale tijd

  • Op iedere maandag om 20.00 uur LT 40m ronde op 7.080Khz +/- qrm

  •  80m de ronde van Chris PA0CJN elke oneven week na het Nederlandstalig amateur-net, om 19.30 uur LT.
  • Als de condities het niet toelaten, op de uitwijkfrequentie 3.750Khz +/- qrm vanuit Leiden

 

Klik hier voor de uitslagen van de NAFRAS Contesten

 

Ook geven we vier keer per jaar een clubblad uit. Hier worden clubmededelingen in vermeld en allerlei zaken die met de hobby en onze gezamenlijke interesse te maken hebben.

De leden en donateurs kunnen in ons clubblad ook zelf hun belevenissen, hobbyervaringen en mededelingen vermelden.
 

Verder organiseren wij ook contesten (twee keer per jaar), geven een aantal awards uit en promoten onze vereniging bij radiomarkten en de open dag van de KLU.
 

F16

 

Hercules

 

 

De NAFRAS geschiedenis

 

De NAFRAS is een vereniging van radio zend- en luisteramateurs die dienen of gediend hebben bij de Koninklijke Luchtmacht (KLu) of de Marine Luchtvaart Dienst (MLD), of op een andere manier met de KLu of MLD te maken hebben: zowel militairen als burgers.

De oorsprong van de NAFRAS ligt in het radio-station PI1RRS van de Luchtmacht Elektronische en Technische School (LETS) te Schaarsbergen, dat voor veel "Verbindelaars" en "SpecEleks,s" in opleiding de kennismaking met het radiozendamateurisme betekende.
Toen PI1RRS ter ziele ging, werd besloten een vereniging op te richten met als bindende elementen: radioamateurisme en KLu resp. MLD. Tegenwoordig zijn alle dienstvakken van de KLu in de NAFRAS vertegenwoordigd: er zijn immers ook radioamateurs te vinden onder hofmeesters, vliegers, verkeers-leiders, administratief personeel enz.

 

De activiteiten van de NAFRAS omvatten o.a.:

- Het in de lucht brengen van PI4NAF vanuit de Jaarlijkse stand op de Open Dagen van de KLu.
- Bijzondere evenementen, zoals de halfjaarlijkse Nafras contest.
- NAFRAS-rondes op 40m, 80m en 2m.
- De uitgifte van een blad met wetenswaardigheden over de KLu, technische- en verenigingsnieuws.
- De uitgifte van het NAFRAS-Award.

 

F16

 

SAR

 

 

Aanmelding nieuwe leden / donateurs

Als u een gelicenceerde zendamateur bent, of een luisternummer heeft en u dient of heeft gediend bij de Koninklijke Luchtmacht, dan kunt u zich opgeven als lid bij de NAFRAS.

Als u een gelicenceerde zendamateur bent, of een luisternummer heeft en belangstelling heeft in de militaire luchtvaart en onze doelstellingen, dan kunt u ons steunen door donateur van de NAFRAS te worden.

U kunt zich aanmelden door een brief te sturen naar:

Secretaris Cees Ventevogel PB9CV

Muntelstraat 94 5211PV   s Hertogenbosch
 

met vermelding van:
Naam, Straat, Postcode, Woonplaats, Klu-onderdeel*, Registratienummer*.
* indien van toepassing.

Of een brief met bovenstaande gegevens naar onze secretaris:

Adres: Klarinetlaan 36, 7577LG Oldenzaal.  

 

 

 

Heeft u nog ideeŽn of materiaal voor de website.

Dan kunt u dit mailen naar: webmaster@nafras.nl